Новиот корона вирус се појавувал повторно и повторно во телото на заразен човек, на крајот убивајќи го организмот што укажува на брза еволуција на вирусот внатре организмот.

Мануела Чернадас и Џонатан Ли во болницата Бригам и Бостон, Масачусетс како и нивните колеги го следеле текот на КОВИД-19 кај 45-годишен маж со долгогодишно автоимуно нарушување, кој бил на режим на лекови, кој вклучувал и моќни имуносупресиви (B. Choi et al. N. Engl. J. Med. https://doi.org/fhv8; 2020).

Околу 40 дена откако човек бил тестиран позитивен на SARS-CoV-2, последователните тестови покажале дека вирусот се намалува – но тој се зголемил и покрај антивирусното лекување.

Инфекцијата кај човекот се смирила, а потоа се вратила уште двапати пред тој да почине, пет месеци по неговата прва дијагноза КОВИД-19.

Геномската анализа покажала дека човекот не бил заразен повеќе пати. Наместо тоа, вирусот се задржал и брзо мутирал во неговото тело.