Повеќе луѓе почнаа да работат од дома откако беа воведени мерки за социјално дистанцирање како одговор на пандемијата со Ковид 19.

Пандемијата имаше јасно влијание на пазарот на трудот, повеќе од двојно (на 12,3 проценти) во 2020 година.

Зголемувањето на овие вработени, иако во помала мерка, продолжува во 2021 година – и кога бројот на оние кои работат од дома достигнува 13,5 отсто од вработените на возраст меѓу 20 и 64 години – што е зголемување за 1,2 процентни поени во однос на 2020 година, информира европската статистичка служба Евростат.

Меѓу регионите на ЕУ, главниот град на Шведска, Стокхолм, има најголем број луѓе кои работат од дома во 2021 година (40,5 проценти). Секои две од пет вработени лица порано работеле од дома во областа на главниот град на Шведска.

Следеа уште два градски региони, Источен и Мидланд во Ирска (39,3 отсто од вработените) и Хелсинки-Усима во Финска (37,0 отсто).

Бројот на вработени лица во ЕУ кои вообичаено работат од дома се зголемил за осум процентни поени помеѓу 2019 и 2021 година.