Принудните бракови не се новитет ниту во земјава ниту во светот. Голема е бројката на вакви случаи, кои на договарачите на ваквите бракови им нудат големи заработки. За жал, најчеста жртва на принудните бракови се малолетни деца, кои поради беспарица се продаваат.

Неодамна расветлен случај открива длабоко вкоренет проблем.

Што точно се случувало? Целата содржина прочитајте ја на novamakedonija.com.mk

И ЕВРОПА не е имуна на проблемот со ПРИНУДНИ БРАКОВИ

Не постои официјална, меѓународно договорена дефиниција за принуден брак. Тоа може да се опише како брак склучен без согласност на еден или на двата партнера, или против волјата на барем еден од нив. Присилниот брак е тешко прекршување – деградација на човековите права. Тоа не само што го повредува правото да се омажат туку исто така може да ги изложи жртвите на различни форми на насилство и штета, вклучувајќи и прекршување на правото на интегритетот на личноста и лишување од слобода.

Според извештајот на Европската агенција за фундаментални права, повеќето жртви на принуден брак се млади жени со имигрантско потекло. Повеќето сторители се постари машки роднини. Жртви или потенцијални жртви на принудни бракови се главно млади жени, иако овој наод е заснован само на жени што барале совет.

Според записите и податоците собрани од земјите-членки на ЕУ, уште во 2012 година, околу 70 проценти од вкупните жртви на принудни бракови биле млади жени на возраст од 16 до 21 години. Околу една третина од овие млади жени биле под 18 години.