Владата на Србија го испрати нацрт -законот за употреба на српскиот јазик во јавниот живот и заштита и зачувување на кирилицата во собраниска процедура.

Доколку законот се донесе по итна постапка, тој ќе го прошири кругот на јавни субјекти кои ќе бидат обврзани да користат кирилица во нивната работа.

Предлог -законот, исто така, отвора можност субјектите во приватниот сектор кои одлучуваат да користат кирилица во својата работа, да добијат даночни олеснувања.

Постојниот Закон за службена употреба на јазици и писма веќе предвидува дека и српскиот јазик и кирилицата се во официјална употреба во Србија.

Така, кирилицата до сега беше задолжителна во работата на државните органи, тела на автономни покраини, градови и општини, институции, компании и други организации при вршење јавни овластувања, во работата на јавните претпријатија и јавните служби, како и во работата на други организации.

Владата предложи донесување на новиот закон по итна постапка, поради фактот што наведе дека „во спротивно, може да има штетни последици за работата на телата и организациите, во смисла на загрозување на српскиот јазик и кирилицата, како културна и традиционалните вредности на српскиот народ.