Физичката работа одзема многу време и енергија за повеќето луѓе во светот секој ден. Што одредува дали жените или мажите работат понапорно во домаќинството?

Првичниот заклучок беше дека жените работат многу повеќе од мажите, како и дека со својата работа најмногу придонесуваат за семејствата. Доказ за тоа се виде во нивните сопствени изјави за тоа колку работат, како и уредите за следење на физичката активност.

Во просек, жените пешачеле нешто повеќе од 12.000 чекори дневно, а мажите само околу 9.000. И мажите работеа напорно, но помалку од жените. Поминувале повеќе време занимавајќи се со хоби или социјални активности, но и одморајќи.

Причината за ова можеби е делумно поради тоа што жените се во просек физички послаби од мажите и затоа може да имаат помала преговарачка моќ. Но, истражувачите откриле и дека поединците (и мажи и жени) кои ги напуштаат своите домови и се придружуваат на семејствата на нивните партнери по бракот работат понапорно од оние кои остануваат во нивните семејства.

Ако жената се исели од својот дом по бракот, а многу жени го прават токму тоа ширум светот, таа страда, не само затоа што и недостасува сопственото семејство, туку и затоа што мора да работи многу повеќе.

Ако двајцата партнери се оддалечат од своите семејства, и двајцата работат напорно – но жената сепак работи повеќе. Студијата покажа дека совршена еднаквост постои само во случаи кога мажите се движат, а жените не.

Овие резултати помагаат да се разбере зошто жените ширум светот ги напуштаат своите семејства по бракот, додека огромното мнозинство од мажите не. Напуштањето на семејството има особено лош ефект врз мажите – тие додаваат околу 2.000 чекори дневно, а само 1.000 чекори за жените.

Времето и енергијата потрошени за работа на нива, одгледување домашни животни и домашни работи се во судир со слободното време. Значително ниво на физичка работа за одржување на домаќинствата во овие рурални области значи помалку време поминато на одмор.

Од еволутивна перспектива, жртвувањето на одмор не е пожелно, освен ако тоа не придонесува за нивоата на фитнес – како што е зголемување на шансите за преживување на потомството.

Не знаеме дали е пожелно да се жртвува одмор во овие случаи бидејќи има малку истражувања на оваа тема. Ова можеби е точно во посиромашните, рурални делови на светот, но не е точно во богатите услови.

Во повеќето урбани средини, на пример, неактивен начин на живот станува се почест. Истражувањата покажаа дека седентарен начин на живот станува проблем на јавното здравје, поврзан со многу хронични состојби како што се дебелина, неплодност и ментални болести.

Половата нееднаквост во однос на физичкиот труд сè уште постои и внатре и надвор од домот. Студијата даде еволутивна перспектива за тоа зошто жените имаат поголема веројатност да носат поголем товар од мажите.

Сепак, работите полека се менуваат. Се почесто жените го основаат своето семејство подалеку од семејството и од семејството на нивните партнери, што ја зголемува нивната преговарачка моќ. На ова треба да се додадат зголемените нивоа на сопственото богатство, образование и автономија.

Овие промени ги принудуваат мажите да преземат повеќе физички работни места во урбаните, индустриските и постиндустриските општества.