Засега, нема јасен одговор за тоа колку долго вакцините штитат од корона.

Пред да бидат одобрени вакцините, истражувачите ја утврдиле нивната безбедност.

Во третата фаза од развојот на вакцините, беше испитана функционалната ефикасност и треба извесно време да се утврди колку долго трае имунитетот.

Периодот по одобрувањето на вакцината е назначен како четврта фаза од развојот на вакцината.

Во моментов сме во средината на оваа фаза и сигурни информации за времетраењето на имунитетот ќе бидат достапни можеби само за неколку години.