Додека истражувањето само известува за мал замав во ризикот од „голем кардиоваскуларен настан“ при земање на витамин Д, тоа секако е корисно за да се открие врската помеѓу овие и другите здравствени фактори.

Ова е втора по големина студија допрва која ги разгледува додатоците на витамин Д и ризикот од кардиоваскуларни болести, според водечкиот автор на студијата, епидемиологот Рејчел Нил од Институтот за медицински истражувања QIMR Berghofer во Австралија.

Разберете го ова како студија која не е убедлива во однос на причината и последицата, но има доволна големина – 21.302 пациенти на возраст меѓу 60 и 84 години – што значи дека сега може да се анализира врската подетално.

„Нашето испитување покажа дека суплементацијата на витамин Д може да го намали ризикот од големи кардиоваскуларни настани, а заштитниот ефект може да биде поизразен кај оние кои земаат статини и други лекови за срцеви заболувања“, вели Нил. „Тоа сугерира дека е потребно дополнително истражување за ова“.

На учесниците во студијата им бил даден или додаток на витамин Д или плацебо до пет години, при што околу 80 отсто од оние во групата со витамин Д сè уште ги земале своите додатоци на крајот од тие пет години.

Во групата со витамин Д, 6 проценти од учесниците доживеале голем кардиоваскуларен настан, во споредба со 6,6 проценти од учесниците кои земале плацебо. Во однос на срцевите удари конкретно, стапката беше за 19 отсто помала кај групата со витамин Д, додека немаше разлика во стапката на мозочен удар.

Vitamin D chart

Статистиката покажа поголема корист од додатоците на витамин Д за оние кои примаат статини или некоја друга форма на лек за здравјето на срцето кога започна испитувањето – уште едно интересно откритие за понатамошно истражување.

„Не сме сигурни зошто е тоа така“, вели Нил. „Тоа може да биде показател за поголем ризик на почетокот на испитувањето, така што имаше повеќе простор за подобрување.“

Истражувачите сакаат да посочат дека никој не треба да почне да произведува додатоци на витамин Д за своето срце без претходно да се консултира лекар – особено постарите луѓе со постоечки состојби.

Во меѓувреме, дебатата за суплементите продолжува. Ако сте заинтересирани за поприродно зајакнување на витаминот Д, одговорот е многу сончева светлина и храна, вклучувајќи мрсна риба и жолчки од јајца.

„Иако претходните рандомизирани контролирани испитувања не покажаа дека земањето суплементи е корисно за овој исход, наодите од испитувањето D-Health сугерираат дека е прерано да се каже дека суплементацијата на витамин Д не го менува ризикот“, вели Нил.

Истражувањето е објавено во BMJ.