Во земјите на ЕУ, бројот на работни часови неделно е поголем кај вработените мажи, додека жените во поголема мера отсуствуваат од работа.

Меѓутоа, разликите во двата критериуми, бројот на работни часови и уделот на оние кои отсуствуваат од работа, значително варираат од земја до земја.

На пример, меѓу вработените со полно работно време на возраст од 20 до 64 години, според минатогодишните податоци, најголема разлика во бројот на работни часови меѓу машките и женските работници е забележана во Холандија, каде мажите работеле во просек 38,2 часа неделно, а жените 35 работни часа.

  • Отсуства од работа

Нешто помала е разликата меѓу вработените мажи и жени во Ирска, каде што работната недела на мажите трае 39,6 часа, а на жените 36,8 часа.

Разликата меѓу бројот на работни часови е најмала во Романија, Латвија, Литванија и Унгарија, каде неделата трае речиси идентичен број часови за вработените од двата пола.

Рекордери на ЕУ по број на работни часови, со повеќе од 40 часа, се машките работници во Романија, Грција, Полска, Кипар и Словенија, додека жените не работат повеќе од 40 часа во ниту една земја членка на ЕУ.

Најголем број работни часови имаат договор од жените кои се вработени во Романија (39,8), како и во Бугарија, Литванија, Латвија и Словенија.

Мажите во Белгија имаат најкратка работна недела (37,4 часа), додека жените во Холандија имаат најкратка работна недела со гореспоменатите 35 часа. Што се однесува до хрватските податоци, тие се на ниво на ЕУ во златна средина – просечната работна недела на Хрватите е 39,1 час, а просечната работна недела на Хрватките е 38,3 часа.

За разлика од работното време неделно, жените генерално повеќе отсуствуваат од работа. Секако, тоа е поврзано и со фактот што жените раѓаат и повеќе се занимаваат со згрижување деца, а аналитичарите на CES истакнуваат дека разликите во степенот на отсутност меѓу одделните земји придонесуваат и за разликите што постојат во однос на регулирањето на боледувањето и родителското отсуство на работниците и нивната примена во секојдневниот живот.

Најголеми разлики во процентот на мажи и жени кои отсуствуваат од работа, според податоците за првиот квартал годинава, се забележани во поранешните социјалистички земји, а рекордери се Чешка и Словачка.

Во Чешка разликата е дури 10 процентни поени (отсуствувале 5,1 отсто од мажите и 15,1 отсто од жените), додека во Словачка разликата е уште поизразена (4,8 отсто од мажите и 15,1 отсто од жените биле отсутни). .

  • Малта: Жените работат повеќе

Оваа разлика во ЕУ, инаку, најмалку е видлива во Шпанија, а интересно е и тоа што само во една земја мажите повеќе отсуствуваат од работа отколку жените, а тој случај е Малта. Генерално, мажите и жените најмалку отсуствуваат од работа во Бугарија, Романија и Малта.

Имено, во седум земји има поголем процент на мажи отсутни од работа (Шпанија, Франција, Кипар, Холандија, Австрија, Финска и Шведска), додека повеќе жени отколку во Хрватска отсуствуваат од работа во осум земји (Чешка, Естонија , Франција, Кипар, Австрија, Словачка, Финска и Шведска). Поточно, во првиот квартал во Хрватска отсуствувале 7,4 отсто од вработените мажи и 10,9 отсто од жените.