Оваа пролет беше спроведено големо истражување во 19 земји. Целта беше да се испита што мислат возрасните за финансиската иднина на генерациите што доаѓаат. Обработените податоци донесоа јасна песимистичка слика – повеќето возрасни тврдат дека децата ќе живеат финансиски полошо од нивните родители.
Песимизам и детски финансии

Не охрабрува фактот што 70% од испитаниците сметаат дека идните генерации ќе бидат финансиски полоши во споредба со нивните претходници. Интересно е дури и во кои земји испитаниците се попесимисти кога се во прашање наследниците и нивната заработувачка.

Јапонија го предводи патот. Според ова истражување, 82% од јапонските испитаници сметаат дека децата ќе бидат финансиски „полошо“. Ова е голем процент од земја која е на врвот на светската економија.

Французите и Италијанците ги следат Јапонците и исто така изразија висок процент на песимизам за иднината на нивните деца (Французи 78%, Италијанци 76%). Канаѓаните се веднаш зад Италијанците.

Шпанците, Британците, жителите на САД и Австралија, со 72% изјави дека нивните деца ќе имаат полош финансиски живот, ја комплетираат оваа слика за недостаток на оптимизам.

Кој мисли дека децата ќе живеат подобро?

Интересно е што, според оваа анкета, сликата е нешто подобра во Сингапур – 56% од возрасните сметаат дека децата ќе живеат подобро од нивните родители. По нив следуваат Швеѓаните (47%), Малезија (45%) и Полска (39%).

Израелците и Германците исто така ја поддржуваат прогнозата дека помладите генерации ќе бидат полошо финансиски, иако во помал процент во споредба со водечките Јапонци (Израел и Германија 42%).

Како беше претходните години?

Пред три години, поточно, во годината пред пандемијата, имаше малку поголема доза на оптимизам. Интересно е што Полјаците беа речиси сигурни дека нивните деца ќе бидат финансиски подобро кога ќе бидат активни во бизнисот (23% одговориле „да, подобро ќе им биде“).

Австралијците, исто така, беа помалку песимисти во претходниот период (58%), како и Холанѓаните, меѓу кои еден од двајца минатата година изјавија дека на децата во иднина ќе им биде полошо финансиски.

Ако се погледне целокупната слика на ваквите истражувања, би се рекло дека немало многу отстапувања во Израел низ годините, без разлика на пандемии, кризи и рецесии. Во споредба со 2019 година, Израелците сега се поенергични и таа е единствената земја каде што ова истражување забележа пораст на оптимизмот. Само секој трет испитаник смета дека децата во иднина ќе имаат полош финансиски живот.

Песимизам без разлика на СÉ

Заедничко за сите земји во кои е спроведено ова истражување е дека негативниот став поврзан со финансиската иднина на децата е директно поврзан со ставот на испитаниците поврзан со економијата на земјата во која живеат. Колку е понегативен ставот, толку е поголема вербата дека децата ќе бидат финансиски полошо.

На пример, 63% од Полјаците кои изразија негативен став кон економијата на нивната земја веруваат дека на децата ќе им биде полошо. А, меѓу Полјаците кои позитивно ја оценуваат економијата на Полска, само 19% од нив веруваат дека наследниците ќе живеат финансиски подобро.

Сепак, дури и во земјите чии жители веруваат во водење на економијата на нивната земја, постои голем песимизам и загриженост за генерациите што доаѓаат. Јапонија е најдобар пример, како и Белгија.

Од вкупниот број Јапонци кои предвидуваат полоша финансиска иднина на своите деца (82%), дури 68% им веруваат на своите економисти. Белгијците исто така и веруваат на својата економија, но немаат доверба во финансискиот напредок на нивните потомци.