ЈСП Скопје информира дека од 18 часот превозот за граѓаните е бесплатен. Тоа е една од пакетот мерки на Град Скопје од прв степен, поради загадувањето на воздухот. Превозот ќе биде бесплатен се до наредните препораки, информираа од ЈСП Скопје.

По добиеното известување од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за квалитет на амбиентниот воздух, квалитетот на воздухот два дена е надминат над законски пропишаниот минимум, при што за таа цел, прогласени се неколку мерки од прв степен меѓу кои и бесплатен јавен превоз во автобусите на ЈСП и на приватните сопственици.

Освен бесплатниот јавен превоз, мерките и препораките на Град Скопје се и јакнење на инспекциските надзори, да се ограничуваат градежните работи и дае се воведе посилна контрола на градилиштата, автошколите да имаат обуки од 9,30 до 14,30 и по 18,00 часот, за затоплување на домовите да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, ПЕТ амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, да се одложат или откажат јавни настани на отворено и друго.