Истражувачите од Медицинскиот центар Кедарс-Синај (САД) дошле до изненадувачко откритие анализирајќи ги резултатите од мерењето на крвниот притисок кај 27 илјади луѓе.

Се покажа дека жените имаат малку помал притисок во споредба со посилниот пол. Во нив, систолниот (горниот) притисок е во просек 110 mmHg.

Сè што е над овие вредности повлекува ризик од развој на сите видови кардиоваскуларни болести, велат експертите кои ги објавија резултатите од оваа студија во списанието „Циркулација“.

Што значи тоа во пракса? Дали жените треба да брзаат на лекар ако горниот крвен притисок е над 110 mmHg?

Само ако жената е хипотонична, склона кон низок крвен притисок, што обично не надминува вредности над 90/60 mmHg, таа треба да побара помош од специјалист.

Ненадејното зголемување на 120/70 mmHg за жени кои страдаат од овој проблем може да биде знак на тревога.

Други случаи кога е потребно да се побара помош од лекар е ако систолата редовно оди над 135-140 mmHg.

Ова откритие е големо изненадување, бидејќи општо се верува дека оптималните вредности на притисок се 120/80 mmHg.

Според валидните официјални позиции на срцевите институции, прифатливите нормални вредности се до 140/90 mmHg.

Заклучокот до кој дошле експертите е дека крвниот притисок кај жените е всушност помал отколку кај мажите. Но, оваа разлика не е толку драматична, па затоа ретко се споменува во советите за контрола на хипертензијата.