И покрај актуелноста на медитацијата во последно време во западната култура, сепак многумина не го разбираат значењето на медитацијата.

Учителите по медитација препорачуваат таа да се применува 3 пати неделно, или по слободен избор односно по потреба.

Еве зошто медитацијата е „половина здравје“:

  • Фокус 

Поради брзината на животот често го губиме фокусот и сме дезориентирани.

Медитацијата ни помага да се сосредочиме на важни работи, да направиме селекција на приоритети и да ги определиме методите за дејствување кон целта.

  • Смирување

Медитацијата помага кога сме под голем притисок и стрес. Митација во траење од неколку минути има загарантирано смирувачки ефект врз поединецот.

  • Емоции

Ако сакате да ги дефинирате или пресипитате емоциите, медитацијата е одличен и проверен начин тоа да го направите.

Таа ви овозможува длабока интроспекција и запознавање со вашите состојби, што значи и увид во тоа што го чувствувате.