Сите ги имаме овие алатки во куќата, со кои ќе го исчистиме железото за да свети.

Веќе нема да се држи до ткаенината, ниту ќе остави траги на облеката.

Потребно е:

  • Парацетамол или аспирин
  • Крпа
  • Пинцети

Ако имате тврдоглави дамки на железото, најлесно ќе ги отстраните со аспирин или парацетамол.

Свртете го пеглата до максимум и исклучете ја опцијата за пареа. Земете го лекот со пинцета, за да не се изгорите, и поминете ја површината каде се дамките, а потоа избришете со крпа.

Додека го правите ова, отворете ги прозорците.