Универзитетите се подготвуваат повторно да се отворат, но не сите на настава ќе бидат лично. Пандемијата Ковид-19 значи дека учењето од далечина исто така ќе има клучна улога во образованието.

Лара Левингтон од Би-Би-Клик, патуваше на универзитетскиот оддел за наука, моментално лишен од студенти, за да види како виртуелните лаборатории можат да го сменат научното образование како што го знаеме.

Лабораториите за виртуелна реалност (ВР) обезбедуваат безбедно место за експерименти што можеби е тешко да се направат од плот – и им нудат на универзитетите кои не можат да си го дозволат комплетот, истите можности за експериментирање.

Извор : BBC ;