Универзитетот во Источна Англија спроведе тестови на шест најголеми британски брендови за чај со цел да открие количество пластика вклучена во нивните вреќи.

Секоја чанта од чај се става во раствор од бакар амонијак пет дена, со што се раствора кој било материјал, освен пластика.

Додека тестовите покажаа дека некои вреќи се деградирани и лесно се расипуваат, други вклучуваат значителни количини на не-биоразградлива пластика.

Извор : BBC;