Сведување на целокупното производство во иднина :

 1. Оптимизирано производство.
  Хартија, моливи, значајни глобални патувања и ланци на снабдување, се дел од денешното статус кво што резултира во голема количина потрошена енергија, материјали и време. Следејќи ја моменталната ситуација, компаниите кои дизајнираат и градат производи, бргу ќе усвојат технологии кои ќе ги трансформираат и презентираат податоците за производите и процеси од производните линии во текот на нивните ланци на снабдување. До 2025 година, овој супериорен проток на податоци и алгоритми, ќе овозможи повисоко ниво на производство, со намалување на целокупниот отпад за 50
 2. Далекусежна енергетска трансформација.
  Стапките на јаглерод ќе се сметаат како социјално неприфатливи, справување со заканите за нашиот начин на живот, нашето здравје и нашата иднина. Вниманието на јавноста ќе ја поттикне политиката на владата и промените во однесувањето, осветлување на бран на иновации.
 3. Нова ера на пресметување.
  Квантната компјутерска пресметка ќе го надмине својот развој, а првата генерација на комерцијални уреди ќе може да се справи со значајните проблеми од реалниот свет. Главна примена на овој нов вид на компјутер ќе биде симулација на комплексни хемиски реакции – нови патишта во развојот на лекови, нови материјали со посакувани својства – катализатори во автомобилската индустрија.
 4. Превенција преку диети.
  Растителни хранливи материи и системи засновани на биологија со функционални исходи.
 5. 5G мрежа
  Паметни фабрики, мониторинг во реално време и услуги за компјутерска интеграција во реално време.
 6. Управување со карциномот.
 7. Роботска малопродажба.
 8. Физички и виртуелни простори.
 9. Машинско учење.

Извор : World Economic Forum ;