Откако беше потврдено дека сопружниците Иво Шегота и Младен Кочиќ се први истополови двојки кои добиле статус на згрижувачи од надлежниот Центар за социјална помош, тие посвоија две деца кои претходно беа без соодветна родителска грижа.

Во меѓувреме дека друга машка двојка е во процес на добивање на статусот и се надева на ист исход, со што ќе стане втора испополова двојка што ќе посвои дете во Хрватска.

Фактот дека Иво и Младен станаа згрижувачки родители и дека, по одлуката на Уставниот и другите судови, им беше доверена грижа за две деца без проблеми и одложувања, е показател дека правниот систем работи и е исклучително важен за целата заедница.

Веќе нè контактираа неколку заинтересирани двојки кои побараа информации за тоа како да се поведе постапката за добивање статус на згрижувачка семејство, а еден пар веќе е во редовна постапка – изјави Даниел Мартиновиќ, претседател на Здружението на семејството Виножито, кој ќе организира специјални работилници за организирање на специјални работилници со цел да ги едуцира заинтересираните за тоа што навистина е згрижувачко семејство, кои предизвици ги носи и што треба да се направи за да се обезбеди статус.

Извор: Jutarnji.hr