На состанокот на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ се донесени неколку одлуки кои значат реформација на партијата.

Една од одлуките кои најмногу ја засегна јавноста е одлуката да се укине титулата почесен претседател на ВМРО-ДПМНЕ.

Таквата титула засега ја имаше Никола Гуруевски, но по укинување на почестите Груевски ја изгуби својата позиција во партијата.

Освен ова одлука ЦК на ВМРО-ДПМНЕ донесе одлука да ги огранички мандатите на 4 години, што значи дека еден ист човек не може да се задржи повеќе од 4 години на иста функција.

Извор: Читај.мк