Специфичните фобии имаат тенденција да бидат неверојатно специфични. Некои толку многу што можат да влијаат само на мал број луѓе истовремено.

Тешко е да се идентификуваат овие, бидејќи повеќето луѓе не пријавуваат необичен страв кај своите лекари.

Дали сте слушнале за „страв од кокошки“ (Алексторофобија). Тоа е еден од најретките стравови, но сепак го имаат мал број на луѓе на планетава.

Примери за некои од поневообичаените фобии вклучуваат:

Алекторофобија, страв од кокошки
Ономатофобија, страв од имиња
Погонофобија, страв од брада
Нефобија, страв од облаци
Криофобија, страв од мраз или студ