Стаорец во Камбоџа е прогласен за херој и награден за спасување животи.

На Магава, африкански стаорец, му беше даден златен медал од британската ветеринарна добротворна организација „Народен диспанзер за болни животни“ (ПДСА) за неговата работа – откривање на неетонирани нагазни мини во Камбоџа.


Децениски конфликт ја остави оваа земја во Југоисточна Азија преполна со милиони нагазни мини, неексплодирани експлозивни направи (УХО) и други експлозивни остатоци од војна, кои сè уште убиваат или рануваат десетици луѓе секоја година.


Камбоџа, со помош од други земји, со години полека ја расчистуваше земјата од експлозиви, но тоа е тешка и опасна работа.


Извор: CNN