Се мислеше дека КОВИД19 може да се пренесе само преку респираторен пат или со допирање на окото со контаминирани раце.

Сепак научниците се сомневаат дека комарците може да се најголеми преносители на КОВИД19 во летните периоди.

Комарец кој каснал заразен со КОВИД19 при следно каснување може да го пренесе вирусот.

Вирусот навлегува директно во крвотокот преку каснување со комарец и таму продолжува да се размножува е хипотезата што ја разгледуваат научниците.

Сепак хипотезата не е толку истражена и засега нема докази дека комарците пренесуваат корона вирус, но постои теориска оправданост.