Вакцинацијата против сезонски грип ќе се изврши според прописите, што е препорака за лица постари од 60 години, хронични пациенти, додека вакцинацијата е задолжителна за здравствените работници, освен во поединечни случаи кога постои оправдана причина зошто некое лице не може да прими вакцина.

Вакцинацијата оваа година можеше да се реализира порано токму поради потенцијалниот судир на корона вирусот.

Она што е сигурно е дека вакцините ќе бидат за сите заинтересирани и дека ќе бидат комерцијално достапни за сите оние кои не припаѓаат на ниту една ранлива група.

Педијатрите препорачуваат сите здрави деца кои одат во градинка или на училиште особено да примат доза од вакцина против сезонскиот грип.