Синдромот Минхаузен е нарушување, ментално растројство во кое лицето постојано и намерно се однесува како да има физичка или ментална болест кога не е навистина болен. Синдромот Минхаузен се смета за ментална болест бидејќи е поврзан со тешки емоционални тешкотии.

Синдромот на Минхаузен, именуван по Барон фон Минхаузен, германски офицер од 18 век, кој бил познат по разубавувањето на приказните за неговиот живот и искуства, е најтешкиот вид на лажни нарушувања. Повеќето од симптомите кај луѓето со синдром Минхаузен се поврзани со физичка болест – симптоми како што се болка во градите, стомачни проблеми или треска – наместо оние на ментално растројство.

Иако синдромот на Минхаузен обично се однесува на пореметување со претежно физички симптоми, терминот понекогаш се користи за да се однесува на нарушувања воопшто. Во оваа статија, синдромот Минхаузен се однесува на типот на нарушување со претежно физички симптоми.

Кои се симптомите на синдромот Минхаузен?

Луѓето со синдром на Минхаузен намерно произведуваат или преувеличуваат симптоми на неколку начини. Тие може да лажат или пријавуваат лажни симптоми, да се повредат себеси за да предизвикаат симптоми или да ги променат тестовите (како што е контаминирање на примерок од урина). Можни предупредувачки знаци на синдромот Минхаузен вклучуваат:

 • Драматична, но неконзистентна медицинска историја
 • Нејасни симптоми кои не се контролираат и кои стануваат посериозни или се менуваат откако ќе започне лекувањето
 • Предвидливи рецидиви по подобрување на состојбата
 • Големо познавање на болници и/или медицинска терминологија, како и описи на болести во учебниците
 • Присуство на повеќе хируршки лузни
 • Појавување на нови или дополнителни симптоми по негативни резултати од тестот
 • Присуство на симптоми само кога пациентот е со други или е набљудуван
 • Подготвеност или желба да се направат медицински тестови, операции или други процедури
 • Историја на барање лекување во бројни болници, клиники и лекарски ординации, можеби дури и во различни градови
 • Неподготвеност на пациентот да им дозволи на лекарите да се сретнат или да разговараат со семејството, пријателите или претходните лекари
 • Проблеми со идентитетот и самодовербата
Што предизвикува синдром на Минхаузен?

Точната причина за синдромот Минхаузен не е позната, но истражувачите ја разгледуваат улогата на биолошките и психолошките фактори во неговиот развој.

Некои теории сугерираат дека историјата на злоупотреба или занемарување како дете. Историја на чести болести кои бараат хоспитализација може да бидат фактори во развојот на синдромот.