Комуникацијата е нешто без што не можеме затоа што како суштества сме предодредени за интеракција со другите.

Комуникацијата е особено важна на работното место, кога не е само важно тоа што ќе го кажете, туку и начинот на којшто тоа го правите, мимиките, гестовите…

Во работното опкружување сакаме да оставиме добар впечаток, да се претставиме како некој којшто има знаење, којшто е сигурен во себе и којшто е стабилен и има свое мислење на одредени теми.

Сакаме да покажеме дека сме авторитетни. За да го постигнеме тоа, својата комуникација мора да ја приспособиме и да избегнуваме одредени реченици и фрази со кои самите себе се саботираме.

Еве неколку примери кои најсликовито покажуваат колку во комуникацијата се важни нијансите:

1. Наместо „извинете што ве вознемирувам“, кажете „кога ќе имате време би сакал да поразговараме за…“.

2. Наместо „се надевам дека тоа е во ред“, кажете „благодарам што ќе го разгледате мојот предлог“.

3. Наместо „можеби грешам“, кажете „тоа што знам е дека…“.

4. Наместо „само сакав тоа да го споделам со вас“, кажете „ќе го споделам тоа со вас…“

5. Наместо „дали ова ви има смисла?“, кажете „како ви изгледа ова?“.