Државите од „Мини – Шенген“ зоната се поблиску до просперитетен договор за слободна трговија и движење на луѓе.

Србија, Албанија, Македонија и Косово постигнуаа консензус и околу признавање на диплоите од високо-образовните установи.

Тоа значи дека секој граѓанин од некоја од државите на „Мини – Шенген“ зоната ќе може да оди во друга држава од истата зона и да работи според своите квалификации.

Ова е само една од придобивките на „Мини-Шенген“, а другите се однесуваат на трговска соработка и олеснување на административните постапки за влез и излез на границите.

Извор: Novosti.rs