Откако започнаа да се враќаат на училиште, во нашите случаи имало спорадични случаи или сомневања за вирус на корона. Во овие околности, детето, но и целата група, мора да биде изолирано. Прашањето е – што може да направи родител тогаш? Кои опции се достапни, но исто така и колку плата може да има во тој случај?

  • Во ситуација кога на детето му е доделена самоизолација поради инфекција со вирусот корона, а на родителот му е доделена самоизолација и привремена неможност за работа поради појава на заразни болести во неговата околина. Надоместокот за плата го обезбедува работодавачот и според Законот за здравствено осигурување, тој изнесува 65% – рекоа од Републичкиот фонд за здравствено осигурување.

Ако родителот е вработен кај работодавач кој, во согласност со препораката на Владата на Република Србија, го изменил општиот акт, односно договорот за вработување во делот со кој се регулира надоместокот на плата, родителот привремено спречил да работи поради изолација или самоизолација има право на надомест на плата во износ од 100 проценти, обезбедени од работодавачот.

  • Заклучено е дека износот на надоместок на плата заради мерка изолација или самоизолација е 65 проценти, а може да биде и 100 проценти, што зависи исклучиво од работодавачот и од фактот дали тој со општ акт (колективен договор) или договор за вработување му препишал такво право на работникот – посочуваат тие во RHIF.

Извор : kurir.rs