Претседателот на општина Бар, Душан Рајчевиќ, ќе добие најниска плата од сите јавни службеници во општина Бар за јуни. Платите на сите јавни службеници се објавуваат на страницата.

Според увид во списокот на јавни службеници и нивните плати, претседателот на општина Бар, Душан Раичевиќ, ќе добие плата за јуни намалена за 50%, во износ од 597,70 евра.

Главниот администратор има најголема плата во општина Бар. Неговата плата за јуни е 1.304,17 евра.

На крајот на април, Владата објави 50% намалување на платите на службениците кои се во рамките на групите А и Б во Законот за плати во јавниот сектор.

Во оваа група се вклучени премиерот, претседателот, нивните советници, претседателите на судовите и јавните обвинители, директорите на агенциите и началниците.

Ова е дел од вториот пакет мерки за да им се помогне на граѓаните и економијата да ги ублажат последиците предизвикани од пандемијата предизвикана од корона вирус.

Вториот пакет вклучува поддршка за економијата и вработените за илјадници претприемачи, микро, мали и средни претпријатија со повеќе од 100.000 вработени.

Извор: novosti.rs