Стероидни лекови кои го намалуваат воспалението, откриено дека спасуваат животи од тешка ковид-19 состојба.

Потврдено е дека група лекови кои го намалуваат воспалението го зголемуваат преживувањето кај луѓето со тешка ковид-19. Во обележана студија, која ги обедини сите досега направени испитувања, разгледувајќи го ефектот на стероидите врз коронавирусот, истражувачите во работната група на Светската здравствена организација (СЗО) за реакција ги анализираа резултатите од седум рандомизирани клинички студии, во кои беа вклучени 1703 критично болни пациенти со 19 Тие ги споредиле резултатите од оние кои примиле еден од трите кортикостероидни лекови – дексаметазон, хидрокортизон или метилпреднизолон – со оние кои добиле стандардна нега или плацебо. Истражувачите откриле дека 32 проценти од оние кои добиле третман со кортикостероид починале од оваа болест по 28 дена, во споредба со 40 проценти од оние кои не го направиле тоа.

„Доказите за корист се најсилни за дексаметазонот“, рече Стивен Еванс од Лондонското училиште за хигиена и тропска медицина. Овие нови резултати, објавени денес во Journalурналот на Американската медицинска асоцијација, додаваат тежина на претходните наоди од испитувањето за РЕКОВЕРИ, според кое дексаметазонот ги намалува смртните случаи кај критично заболените пациенти со 19 лица за третина за пациентите на вентилатори и за една петтина за оние кои примаат кислород – првиот лек покажа дека го стори тоа.

„Оваа анализа ја зголемува довербата дека [дексаметазонот] има навистина вредна улога кај критично болни пациенти со ковид-19“, рече Еванс. Како резултат на студијата, СЗО се очекува да ги ажурира своите упатства за третман. Во Велика Британија, лекот се користи за лекување на сериозно болни пациенти со колви-19 од јуни.

Извор : New Scientist ;