Бојата е едноставен и достапен начин да започнете да ги применувате принципите на фенг шуи во вашиот дом, а секоја боја има многу слоеви на поврзаност и значење. На пример, секој од петте елементи со кои работиме во фенг шуи е поврзан со различни бои.

Што претставува зелената боја во фенг шуи

Еден од енергетските системи со кои работиме во фенг шуи е системот со пет елементи, кој доаѓа од таоизмот. Системот од пет елементи препознава пет различни видови енергија, од кои секоја има различни квалитети и карактеристики.

Во фенг шуи, ние често ги разгледуваме овие различни елементи со цел да создадеме повеќе хармонија и рамнотежа во домот и животот.

Зелената е поврзана со елементот на дрво, кој се однесува на сочувство, флексибилност, исцелување и раст. Во системот багуа, зелената е бојата на областа фенг шуи багуа поврзана со семејството.

Ова семејно подрачје претставува и нови почетоци и нашата поврзаност со природата. Зелената потсетува на енергијата на пролетта. Со внесување на зеленило во просторот, се поврзувате со зелената и витална енергија на тревата, дрвјата и природата воопшто.