Има неколку луѓе кои се осмелуваат да возат автомобил без возачка дозвола, но доколку ги сопре полицијата, тоа може да има сериозни последици.

Сепак, постои само едно лице во светот на кое му е дозволено да ги прави овие работи, а тоа е кралицата Елизабета, која поради својот статус не мора да има возачка дозвола, па дури и нејзиниот автомобил не мора да биде регистриран.

Според законот, никој не смее да побара дозвола од кралицата Елизабета.

Англискиот закон предвидува дека никој нема право или основа да побара возачка дозвола од кралицата Елизабета.

Покрај возачката дозвола, автомобил што го управува кралицата не мора да биде регистриран, и затоа не мора да има сообраќајна дозвола.