Професорот д-р Владета Јеротиќ, како гостин во емисијата „Агапе“, го објасни ставот на отец Тадеј дека жената мора безусловно да го почитува и да му се покорува на својот сопруг, без разлика дали е етички или зрел.

Ваквите ставови честопати се критикувани од модерните, млади луѓе. Меѓутоа, понекогаш е потребно само разумно објаснување за да се разбере она што изгледа несфатливо.

Владета Јеротиќ на свој начин ги протолкуваше зборовите на отец Тадеј:

Кога отец Тадеј зборуваше за апсолутна послушност, мислеше на меѓусебна послушност, како што апостол Павле зборуваше за односот помеѓу мажот и жената, односно мажот и жената. Само меѓусебната послушност е добра, не само жената треба да биде апсолутно послушна. Но, послушноста не е исто што и покорност. Покорноста е поврзана со страв а послушност со љубовта. Кога отец Тадеј зборуваше, како што можеше, со многу љубов, тој сигурно не ја потцени жената, ниту пак мислеше дека жената треба да биде покорна. И, за жал, често се случува во бракот, дури и денес, мажот да побара од жената покорност, а не послушност. Се разбира, тогаш нема љубов. Значи, кога станува збор за љубовта, зборуваме за меѓусебна послушност.