Европските здравствени системи во моментов се соочуваат со долготрајни проблеми што доведуваат до дури 20% од трошоците да бидат целосно „непотребни“, рече Марк Персон, официјален претставник на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Под непотребно, ние не мислиме само на работи што може да се направат подобро, ние мислиме на работи што воопшто не значат ништо, или дури се лоши за пациентите. Неверојатно е што дури десет проценти од трошоците во болниците одат за да ги поправат грешките во терапијата”, рече Персон. , а го пренесува Euractiv.

Тој наведува дека премногу често луѓето добиваат погрешна грижа, како луѓе на кои им се заменуваат колковите или им се вадат катниците, иако не им се потребни тие постапки во дадено време.

Тој исто така верува дека жителите на некои европски земји премногу користат антибиотици.

„Прекумерната употреба може да доведе до отпорност на такви лекови, што го отежнува лекувањето, а здравствените системи често купуваат скапи патентирани лекови кога обичните би биле доволно“, вели „Еурактив“.

Административните трошоци понекогаш се премногу високи, а корупцијата може дополнително да ги зголеми тие трошоци.

„Со сето ова заедно, лесно сфаќаме дека 20 проценти од потрошувачката е потполно непотребна, што е тешко да се поправи бидејќи самите пациенти понекогаш не се добро информирани и бараат одреден третман, дури и кога тоа не е соодветно, како што се антибиотици или операција“, рече официјалниот претставник на ОЕЦД.
Како решение, тој предлага воведување на интегрирани буџети, каде давателите на здравствени услуги не наплаќаат за секоја активност одделно, туку за општата здравствена заштита, што ќе ги принуди да се фокусираат на превенција на болести, наместо на лекување.

Актуелната криза ги потенцираше специфичните проблеми меѓу здравството и социјалната заштита, каде што ставот дека грижата за стари лица не припаѓа на општата здравствена заштита доведе до катастрофални резултати во некои земји, каде социјалната заштита беше со помал приоритет, институциите за згрижување стари лица немаа адекватни протоколи, луѓето биле пренесувани од болници директно во домови за стари лица без тестирање, итн.

Интегрирањето на здравствените и социјалните буџети може значително да помогне, но работите како квалитетна нега, редовни инспекции, вообичаени информациони системи и стандардизирани процедури се исто толку важни.

Проблемот не е во поединци, туку во систем што не е погоден за пациенти, ниту за оние кои треба да плаќаат за здравствена заштита“, заклучи Персон.

Извор :Nova Ekonomija ;