Зоран Пеневски: Суштински ми е важно како страда автономниот поединец поради неговата духовна доследност и автентичност

Во новиот роман „Елегија за белото девојче“, познатиот и признат српски писател и преведувач – Зоран Пеневски, ја претставува личноста на Ксенија Атанасиевиќ, првата жена која докторирала филозофија од овие простори. Покрај тоа што романот е базиран на вистинска историска личност, со инкорпорација на вистинити случки, контекстуално прецизно конотирани, сепак авторот тврди дека голем дел … Continue reading Зоран Пеневски: Суштински ми е важно како страда автономниот поединец поради неговата духовна доследност и автентичност