Матеј Богдановски: Зошто сакаме голем дел од нашето човечко да го препуштиме на компјутерски софтвер кој не може да ги поими убавото, доброто и лошото?

Долго време се говори за последното уметничко дело, за крајот на уметноста, за последниот уметник и секако за тоа колку постиндустриското општество ја помати границата помеѓу уметност и артефакт. И покрај тоа што овие расправи доминираат во теоријата на уметноста веќе неколку децении, се чини дека се помалку одговори и дефиниции за тоа „што е … Continue reading Матеј Богдановски: Зошто сакаме голем дел од нашето човечко да го препуштиме на компјутерски софтвер кој не може да ги поими убавото, доброто и лошото?